Venstre - Så ved du, det bli'r til noget

Valgtemaer - og det jeg går til valg påVenstre i Glostrup går i 2021 til valg på sloganet:

Visioner skal blive virkelighed

Jeg har valgt at fokusere på kulturen, og mit slogan er:

Bevar Biblioteket i Bymidten

Venstres valgprogram kan ses på www.venstre-glostrup.dk

Kulturen

Venstre ønsker Kulturaksen som kraftcenter, bestående af Biblioteket, Biografen, Medborgerhuset, Byhistorisk Hus samt den kommende Sognegård. Derfor skal Biblioteket forblive i Bymidten tæt på Rådhuset og Stationen - og ikke flyttes til Fritidscenteret, bare fordi et tidligere flertal har tømt Fritidscenteret delvist og flyttet indhold til Medborgerhuset. – Og Byhistorisk Hus skal igen være bemandet, så lokalhistorien kan formidles via publikationer, skolesamarbejde, foredrag og byvandringer.

Økonomi og skat

Venstre vil også fremover effektivisere kommunen og bibeholde et højt serviceniveau. Vi skal fortsat udnytte de af Regeringen og Kommunernes Landsforening fastlagte rammer for service, men derfor kan det stadig lade sig gøre, at Glostrup er blandt de 10 kommuner med laveste personskat. P.t. har vi med 23,6% femte laveste personskat i Danmark.

Ny Bymidte, flere borgere og nye boliger

Venstre ønsker en fortsat udbygning af kommunen. Vi vil skabe mulighed for en ny Bymidte - både området omkring Glostrup Station og syd for Fritidscenteret. Nye boliger af alle slags - herunder boliger til ældre og unge - skal opgøres i høj kvalitet med fokus på borgernes behov for udfoldelse.

Dagtilbud og skole

Venstre vil bygge flere nye daginstitutioner i takt med tilvæksten af borgere. En ny daginstitution på Eriksvej er i proces, og næste opgave er en daginstitution syd for banen. - Ejbyskolen udvides til at rumme til og med 6. klasse, og på Nordvang eller Skovvang vil vi etablere 10 ekstra skolelokaler, så indskrivning af 0. klasser bliver mere fleksibel. I Budget 2018 havde vi afsat midler til 12 ekstra klasselokaler på Nordvang, men det fjernede "Samarbejdsgruppen".

Erhvervslivet

Vores store og dygtige erhvervsliv skal betjenes af en erhvervsambassadør, og vi skal have genskabt den årlige erhvervskonference.

Miljø og klimatilpasning

Knap 40% af Glostrup er grønne arealer - først og fremmest Vestskoven, Ejby Mose og parker. Sådan skal det fortsat være. Og bynær diversitet skal fremmes. - Vi vil indarbejde klimatilpasning i de nye planer for Bymidten for at mindske risikoen for oversvømmelser i fremtiden. Og vi vil fokusere på reduktion af CO2-udledning gennem endnu mere fjernvarme, anskaffelse af flere elbiler og øget genbrug. - Mht. regnvand er Glostrup delt op i 6 delområder, hvor der for hvert område laves planer for klimatilpasning. De sidste tre delområder er undervejs i det politiske system, og et konkret eksempel fra de første delområder er regnvandsbassin i forbindelse med anlæg af kunstgræsbane på Glostrup Stadion.

Men det betyder ikke, at vi har spildt tiden de foregående år - for det kommer jo ikke af sig selv:

Siden Venstre i 2009 fik borgmesterposten efter 80 års socialdemokratisk styre, har vi i spidsen for et borgerligt flertal blandt andet:
 • Sikret politisk enighed om et ambitiøst projekt for Bymidten
 • Bygget multihallerne Søndervanghallen, Ejbyhallen og Nordvanghallen trods modstand fra oppositionen
 • Lavet skolereform – Glostrup Skole med bedre skolestart
 • Ved Budget 2018 besluttet 22 elever ved hver ny klassedannelse
 • Ved Budget 2018 afsat midler til ekstra klasselokaler på Nordvang
 • Indviet ny daginstitution Fuglekær i Dommervangen
 • Organiseret forvaltningen i effektive centre
 • Etableret Ungdomspark i Hvissinge og Street Activity Area ved Glostrup Idrætspark
 • Opnormeret på demensområdet og øget aflastning til pårørende
 • Ordnet midterrabat på Hovedvejen mellem Ringvejs-krydset og Byparkvej
 • Etableret lys langs stier i Solvangsparken
 • Bygget varmtvandsbassin i Fritidscenteret
 • Indviet ekstra kunstgræsbane på Stadion i 2021
 • Ansat frivilligkoordinator og lavet årligt arrangement for kommunens mange frivillige med uddeling af frivillighedspris
 • Udvidet fjernvarmedækning til nu 60%
 • Øget vandindvinding op mod 90% selvforsyning
 • Fremlagt og vedtaget lokal flygtningepolitik
 • Nedsat personskatten 3 gange til 23,6% - den 7. laveste i Danmark
 • Fået orden på Glostrup Kommunes økonomi
Leif Meyer Olsen

X ved Leif Meyer Olsen

Brandsbjergvej 86 - mobil 22 68 17 77

E-mail leif.olsen@glostrup.dk

www.leifmeyerolsen.dkCopyright © 2005-2021 Leif Meyer Olsen