Venstre - Så ved du, det bli'r til noget

Valgtemaer - og det jeg gik til valg påVenstre går i 2017 til valg på sloganet:

Visioner skal blive virkelighed

og hele Venstres valgprogram kan ses på www.venstre-glostrup.dk

Jeg har valgt at fokusere på nedenstående temaer:

Økonomi og skat

Venstre vil også fremover have en effektivt drevet kommune med højt serviceniveau. Vi vil hele tiden effektivisere driften og have fokus på administrationsomkostninger. Vi ønsker fortsat, at Glostrup skal være blandt de 10 kommuner med laveste personskat. Herunder ser du nogle af Venstres visioner.

Ny Bymidte, flere borgere og nye boliger

Venstre ønsker en fortsat udbygning af kommunen og at skabe mulighed for en ny Bymidte – ikke mindst området omkring Glostrup Station. Nye boliger af alle slags, herunder boliger til ældre og unge, skal opføres i høj kvalitet med fokus på borgernes behov for udfoldelse. Vi stiler efter, at Glostrup i 2030 har 30.000 borgere og 30.000 arbejdspladser. Pt. har vi ca. 23.000 af hver.

Dagtilbud for vores børn

Venstre vil bygge flere nye daginstitutioner i takt med tilvæksten af borgere. Og vi vil fortsætte med at opgradere legepladserne ved nuværende daginstitutioner og arbejde for tidssvarende lokaler.

Miljø og klimatilpasning

Ca. 40% af Glostrup er grønne arealer – først og fremmest Vestskoven og Ejby Mose. Sådan skal det fortsat være. F.eks. ved at plante et nyt træ for hver ny borger, der fødes i kommunen. – Vi vil indarbejde klimatilpasning i de nye planer for Bymidten for at mindske risikoen for oversvømmelser i fremtiden. Og vi vil fokusere på reduktion af CO2-udledning gennem mere fjernvarme, anskaffelse af flere elbiler og øget genbrug.

Men det betyder ikke, at vi har spildt tiden de foregående år - for det kommer jo ikke af sig selv:

Siden Venstre i 2009 fik borgmesterposten efter 80 års socialdemokratisk styre, har vi i spidsen for et borgerligt flertal blandt andet:
 • Sikret politisk enighed om et ambitiøst projekt for Bymidten
 • Bygget multihallerne Søndervanghallen, Ejbyhallen og Nordvanghallen trods modstand fra oppositionen
 • Lavet skolereform – Glostrup Skole med bedre skolestart
 • Ved Budget 2018 besluttet 22 elever ved hver ny klassedannelse
 • Ved Budget 2018 afsat midler til ekstra klasselokaler på Nordvang
 • Nedsat takster: Vuggestue med 477 kr. og børnehave med 308 kr. per måned
 • Påbegyndt ny daginstitution Fuglekær i Dommervangen
 • Organiseret forvaltningen i effektive centre
 • Etableret Ungdomspark i Hvissinge og Street Activity Area ved Glostrup Idrætspark
 • Opnormeret på demensområdet og øget aflastning til pårørende
 • Ordnet midterrabat på Hovedvejen mellem Ringvejs-krydset og Byparkvej
 • Gjort servicebus 847 gratis
 • Etableret lys langs stier i Solvangsparken
 • Bygget varmtvandsbassin i Fritidscenteret
 • Afsat midler til ekstra kunstgræsbane i 2017/2018
 • Ansat frivilligkoordinator og lavet årligt arrangement for kommunens mange frivillige med uddeling af frivillighedspris
 • Udvidet fjernvarmedækning til nu 60%
 • Øget vandindvinding til næsten 100% selvforsyning
 • Fremlagt og vedtaget lokal flygtningepolitik
 • Nedsat personskatten 3 gange til 23,6% - den 7. laveste i Danmark
 • Fået orden på Glostrup Kommunes økonomi
Venstre Glostrup - Vi gør visioner til virkelighed


Leif Meyer Olsen

X ved Leif Meyer Olsen

Brandsbjergvej 86 - mobil 22 68 17 77

E-mail leif.olsen@glostrup.dk

www.leifmeyerolsen.dkCopyright © 2005 - 2019 Leif Olsen · Webudvikling www.molnit.info