Venstre - S? ved du, det bli'r til noget

Valgtemaer - og det jeg gik til valg p?Venstre g?r i 2017 til valg p? sloganet:

Visioner skal blive virkelighed

og hele Venstres valgprogram kan ses p? www.venstre-glostrup.dk

Jeg har valgt at fokusere p? nedenst?ende temaer:

?konomi og skat

Venstre vil ogs? fremover have en effektivt drevet kommune med h?jt serviceniveau. Vi vil hele tiden effektivisere driften og have fokus p? administrationsomkostninger. Vi ?nsker fortsat, at Glostrup skal v?re blandt de 10 kommuner med laveste personskat. Herunder ser du nogle af Venstres visioner.

Ny Bymidte, flere borgere og nye boliger

Venstre ?nsker en fortsat udbygning af kommunen og at skabe mulighed for en ny Bymidte ? ikke mindst omr?det omkring Glostrup Station. Nye boliger af alle slags, herunder boliger til ?ldre og unge, skal opf?res i h?j kvalitet med fokus p? borgernes behov for udfoldelse. Vi stiler efter, at Glostrup i 2030 har 30.000 borgere og 30.000 arbejdspladser. Pt. har vi ca. 23.000 af hver.

Dagtilbud for vores b?rn

Venstre vil bygge flere nye daginstitutioner i takt med tilv?ksten af borgere. Og vi vil forts?tte med at opgradere legepladserne ved nuv?rende daginstitutioner og arbejde for tidssvarende lokaler.

Milj? og klimatilpasning

Ca. 40% af Glostrup er gr?nne arealer ? f?rst og fremmest Vestskoven og Ejby Mose. S?dan skal det fortsat v?re. F.eks. ved at plante et nyt tr? for hver ny borger, der f?des i kommunen. ? Vi vil indarbejde klimatilpasning i de nye planer for Bymidten for at mindske risikoen for oversv?mmelser i fremtiden. Og vi vil fokusere p? reduktion af CO2-udledning gennem mere fjernvarme, anskaffelse af flere elbiler og ?get genbrug.

Men det betyder ikke, at vi har spildt tiden de foreg?ende ?r - for det kommer jo ikke af sig selv:

Siden Venstre i 2009 fik borgmesterposten efter 80 ?rs socialdemokratisk styre, har vi i spidsen for et borgerligt flertal blandt andet:
 • Sikret politisk enighed om et ambiti?st projekt for Bymidten
 • Bygget multihallerne S?ndervanghallen, Ejbyhallen og Nordvanghallen trods modstand fra oppositionen
 • Lavet skolereform ? Glostrup Skole med bedre skolestart
 • Ved Budget 2018 besluttet 22 elever ved hver ny klassedannelse
 • Ved Budget 2018 afsat midler til ekstra klasselokaler p? Nordvang
 • Nedsat takster: Vuggestue med 477 kr. og b?rnehave med 308 kr. per m?ned
 • P?begyndt ny daginstitution Fuglek?r i Dommervangen
 • Organiseret forvaltningen i effektive centre
 • Etableret Ungdomspark i Hvissinge og Street Activity Area ved Glostrup Idr?tspark
 • Opnormeret p? demensomr?det og ?get aflastning til p?r?rende
 • Ordnet midterrabat p? Hovedvejen mellem Ringvejs-krydset og Byparkvej
 • Gjort servicebus 847 gratis
 • Etableret lys langs stier i Solvangsparken
 • Bygget varmtvandsbassin i Fritidscenteret
 • Afsat midler til ekstra kunstgr?sbane i 2017/2018
 • Ansat frivilligkoordinator og lavet ?rligt arrangement for kommunens mange frivillige med uddeling af frivillighedspris
 • Udvidet fjernvarmed?kning til nu 60%
 • ?get vandindvinding til n?sten 100% selvforsyning
 • Fremlagt og vedtaget lokal flygtningepolitik
 • Nedsat personskatten 3 gange til 23,6% - den 7. laveste i Danmark
 • F?et orden p? Glostrup Kommunes ?konomi
Venstre Glostrup - Vi g?r visioner til virkelighed


Leif Meyer Olsen

X ved Leif Meyer Olsen

Brandsbjergvej 86 - mobil 22 68 17 77

E-mail leif.olsen@glostrup.dk

www.leifmeyerolsen.dkpompy wtryskowe|cheap huarache shoes| cheap jordans|cheap jordans|cheap air max| cheap sneaker cheap nfl jerseys|cheap air jordanscheap jordan shoes
Copyright ? 2005 - 2017 Leif Olsen ? Webudvikling www.molnit.info