Venstre - Så ved du, det bli'r til noget

Leif Meyer Olsen

Leif Meyer Olsen


Jeg kom første gang i Kommunalbestyrelsen ved valget i 1997. De efterfølgende 3 valgperioder - 12 år - havde Venstre 3-4 medlemmer i Kommunalbestyrelsen, men vi fik absolut ingen indflydelse.

Ved kommunalvalget i 2009 skete der det uventede, at SF fik hele 4 medlemmer af Kommunalbestyrelsen på grund af "Villy Søvndal"-effekten, og der var fortsat rødt flertal. Men det ene SF-medlem ønskede, at Venstres John Engelhardt blev borgmester, og med opbakning fra Dansk Folkeparti, Konservative samt Glostrup-Listen blev mange års socialdemokratisk dominans brudt. Det gav forståeligt nok store frustrationer, og nogle borgere gik i fakkeltog m.m. Men John Engelhardt som ny borgmester var en kendsgerning.

Vi fik at vide, at det ville vælgerne straffe ved kommunalvalget i 2013. Vælgerne "straffede" Venstre ved at stemme 7 kandidater ind mod tidligere 3. Formentlig belønnedes Venstre for de opnåede resultater i 2010-2013, for den friske og utraditionelle valgkamp samt for det valgprogram, der tænktes gennemført i 2014-2017. Så overraskende for mange opnåede Venstre 7 mandater. Dansk Folkeparti fik 3 mandater, socialdemokraterne 7, SF 1 og Enhedslisten hver 1. Dermed kunne John Engelhardt fortsætte som borgmester.

Ved kommunalvalget i 2013 var jeg nr. 2 på Venstres liste, hvor borgmester John Engelhardt var naturlig spidskandidat. Venstre havde et stærkt og bredt kandidatfelt på 16 med en kombination af 4 erfarne KB-medlemmer og en række yngre, friske kandidater.

Oppositionen fik efter valget i 2013 tilbudt formandsposten i Børne- og Skoleudvalget, næstformandsposten i Miljø- og Teknikudvalget samt næstformandsposten i Glostrup Forsyning A/S. Det var socialdemokraterne ikke tilfredse med, så de nøjedes med at tage næstformandsposten i Glostrup Forsyning A/S. Så kunne Venstre og Dansk Folkeparti fordele de øvrige poster. Besynderligt nok ønskede socialdemokraterne ikke stemme på deres egen borgmesterkandidat, hvorfor John Engelhardt blev valgt med 10 stemmer mod 2 for Peter Sørensen. Socialdemokraterne stemte blankt. Sammen med Dansk Folkeparti udfærdigede Venstre en 35 punkts plan for, hvad vi ønskede at gennemføre i perioden 2014-2017. Vi kunne med tilfredshed konstatere, at 1 punkt var udsat, 5 var under gennemførelse og 29 punkter var gennemført.

Ved kommunalvalget i 2017 var jeg nr. 3 på Venstres kandidatliste. Venstre havde igen en stærk kandidatliste med hele 19 velkvalificerede kandidater. Samtlige 7 KB-medlemmer genopstillede, og lige som 4 år tidligere var der en række helt nye kandidater på listen. Så vi så frem til, i de kommende 4 år at leve op til vores slogan

Venstre Glostrup - Vi gør visioner til virkelighed

Venstre fik igen valgt 7 KB-medlemmer, Socialdemokraterne fik også 7, Dansk Folkeparti fik 2, Konservative, SF og Enhedslisten fik hver valgt 1 KB-medlem. John Engelhardt kunne fortsætte som borgmester.

I foråret 2018 måtte vi desværre ekskludere et af Venstres medlemmer på grund af illoyalitet. Det medførte, at han dannede sin egen liste og sammen med det konservative medlem gik til oppositionen og dannede den såkaldte ”Samarbejdsgruppe”. De gennemførte en ændring af styrelsesvedtægten og besatte posterne som formænd og næstformænd i alle udvalg.

Samarbejdet i "Samarbejdsgruppen" holdt ikke engang 1 år, og i forbindelse med evaluering af Glostrup Skole blev Venstre og Socialdemokraterne - som de to store partier - opfordret til i fællesskab at komme med et forslag til en fremtidig struktur for Glostrup Skole, så strukturen ikke skulle ændres, hver gang der kom et nyt flertal. Vi bøjede os mod hinanden på skoleområdet og fandt ud af, at de to partier havde meget mere til fælles. Så "Samarbejdsgruppen" blev opløst i forsommeren 2019 og erstattet af en ny samarbejdsaftale mellem Venstre og Socialdemokraterne - aftalen omfatter også økonomi, Bymidten, miljø m.m. Venstre kunne fortsat samarbejde med Dansk Folkeparti, og Socialdemokraterne tilsvarende med SF og Enhedslisten.

Samarbejdet fortsatte helt frem til forhandlingerne om Budget 2022 plus overslagsår. Her ønsker Socialdemokraterne at flytte Glostrup Bibliotek til Fritidscenteret, som de i 2020 næsten tømte ved at flytte aktiviteter til Medborgerhuset. Venstre ønsker, at Glostrup Bibliotek også i fremtiden skal ligge centralt i Bymidten - tæt på rådhus, station og indkøbscenter. Nu har Socialdemokraterne indgået budgetforlig med SF, Enhedslisten og Konservative - 10 ud af 19 KB-medlemmer. En ny "Samarbejdsgruppe" har set dagens lys.

Ved kommunalvalget 2021 gik jeg til valgkamp under sloganet:

Bevar Biblioteket i Bymidtenmen der er naturligvis også andre mærkesager. Se under faneblad Temaer.

Frem til udgangen af 2021 sad jeg i Økonomiudvalget, i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget samt i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget. Og jeg var formand for Glostrup Forsyning A/S.

Ved valget i 2021 fik Venstre valgt 5 medlemmer, og jeg blev genvalgt. Men det resulterede i et nyt flertal, hvori Venstre ikke indgår. Fra 2022 sidder jeg udover i kommunalbestyrelsen i Økonomiudvalget og i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget.

Venlig hilsen
Leif Meyer Olsen
Civiløkonom, HD i Regnskabsvæsen'Rettidig omhu bør også gælde for kommunens økonomi'

Copyright © 2005-2021 Leif Meyer Olsen