Venstre - Så ved du, det bli'r til noget

Valgene i 2013 og 2017


Leif Meyer Olsen

Leif Meyer Olsen, Venstres gruppeformand


Ved kommunalvalget i 2013 var jeg nr. 2 på Venstres liste, hvor borgmester John Engelhardt var naturlig spidskandidat. Venstre havde et stærkt og bredt kandidatfelt på 16 med en kombination af 4 erfarne KB-medlemmer og en række yngre, friske kandidater.

Vælgerne belønnede Venstre for de opnåede resultater i 2010-2013, for den friske og utraditionelle valgkamp samt for det valgprogram, der tænktes gennemført i 2014-2017. Så overraskende for mange opnåede Venstre 7 mandater. Dansk Folkeparti fik 3 mandater, socialdemokraterne 7, SF 1 og Enhedslisten hver 1. Dermed kunne John Engelhardt fortsætte som borgmester.

Oppositionen fik tilbudt formandsposten i Børne- og Skoleudvalget, næstformandsposten i Miljø- og Teknikudvalget samt næstformandsposten i Glostrup Forsyning A/S. Det var socialdemokraterne ikke tilfredse med, så de nøjedes med at tage næstformandsposten i Glostrup Forsyning A/S. Så kunne Venstre og Dansk Folkeparti fordele de øvrige poster. Besynderligt nok ønskede socialdemokraterne ikke stemme på deres egen borgmesterkandidat, hvorfor John Engelhardt blev valgt med 10 stemmer mod 2 for Peter Sørensen. Socialdemokraterne stemte blankt. Sammen med Dansk Folkeparti udfærdigede Venstre en 35 punkts plan for, hvad vi ønskede at gennemføre i perioden 2014-2017. Vi kunne med tilfredshed konstatere, at 1 punkt var udsat, 5 var under gennemførelse og 29 punkter var gennemført.

Ved kommunalvalget 21. november 2017 var jeg nr. 3 på Venstres kandidatliste. Venstre havde igen en stærk kandidatliste med hele 19 velkvalificerede kandidater. Samtlige 7 KB-medlemmer genopstillede, og lige som 4 år tidligere var der en række helt nye kandidater på listen. Så vi så frem til, i de kommende 4 år at leve op til vores slogan

Venstre Glostrup - Vi gør visioner til virkelighed

Venstre fik igen valgt 7 KB-medlemmer, Socialdemokraterne fik også 7, Dansk Folkeparti fik 2, Konservative, SF og Enhedslisten fik hver valgt 1 KB-medlem. John Engelhardt kunne fortsætte som borgmester.

I foråret 2018 måtte vi desværre ekskludere et af Venstres medlemmer på grund af illoyalitet. Det medførte, at han dannede sin egen liste og sammen med det konservative medlem gik til oppositionen og dannede den såkaldte ”Samarbejdsgruppe”. De gennemførte en ændring af styrelsesvedtægten og besatte posterne som formænd og næstformænd i alle udvalg. Venstre og Dansk Folkeparti klagede til Ankestyrelsen, hvor sagen stadig lå i foråret 2019.

Samarbejdet i ”Samarbejdsgruppen” fungerede ikke, og i forbindelse med evaluering af Glostrup Skole blev Venstre og Socialdemokraterne – som de to store partier – opfordret til i fællesskab at komme med et forslag til fremtidig struktur for Glostrup Skole. Vi fandt ud af, at de to partier havde meget mere til fælles. Så ”Samarbejdsgruppen” blev opløst i foråret 2019 og erstattet af en ny samarbejdsaftale mellem Venstre og Socialdemokraterne – aftalen omfatter også økonomi, Bymidte, miljø m.m. Venstre har fortsat samarbejde med Dansk Folkeparti, og Socialdemokraterne tilsvarende med SF og Enhedslisten. – Klagen til Ankestyrelsen er trukket tilbage og samtlige poster som formænd og næstformænd i udvalgene er besat af disse samarbejdspartnere.

Jeg sidder i Økonomiudvalget, i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget. Og jeg er fortsat formand for Glostrup Forsyning A/S.

Venlig hilsen
Leif Meyer Olsen
Civiløkonom, HD i Regnskabsvæsen'Rettidig omhu bør også gælde for kommunens økonomi'

Copyright © 2005-2019 Leif Olsen · Webudvikling www.molnit.info