Venstre - S? ved du, det bli'r til noget

Sl?gtsforskning


I 1957 udskrev ugebladet FEMINA en konkurrence om Danmarks st?rste familie. Dvs. der skulle v?re en stammoder/stamfader i live p? sk?ringsdatoen 1. april 1958, og samtlige den p?g?ldendes efterkommere inkl. ?gtef?ller skulle t?lle med. Min far p?tog sig opgaven at f? noteret familiens navne ned, samle d?bsattester m.v., for min oldemoder var p? det tidspunkt 93 ?r gammel. Hun boede ved Glostrup Station som nabo til Jernbane-hotellet, hvor Glostrup Storcenter i dag ligger. Med 11 b?rn, hvoraf 10 blev voksne og selv fik b?rn, blev det til en del efterkommere. Vi var i alt 167 familiemedlemmer, og vi vandt konkurrencen, hvor pr?mien bestod i en fest for alle familiemedlemmer p? Kystens Perle samt en sl?gtsbog, udarbejdet af Dansk Sl?gtsforskning.

Sl?gtsbogen bestod b?de af en anetavle med mine oldefor?ldres aner og en eftersl?gtstavle med alle mine oldefor?ldres efterkommere. I 1985 mente jeg, at eftersl?gtstavlen burde opdateres, da der jo var sket en del ?ndringer over de 25 ?r. Igen m?tte min far hj?lpe med til at indsamle oplysninger; det var jo hans mange kusiner og f?tre, der skulle kontaktes. Den opdaterede eftersl?gtstavle blev herefter distribueret til familien sammen med en ajourf?rt anetavle.

Jens Nielsen og Maren Kirstine Pedersen        Lars Olsen og S?rine Kirstine Nielsen
Foto 1884 af mine oldefor?ldre                           Foto ca. 1905 af mine bedstefor?ldre
Jens Nielsen og Maren Kirstine Pedersen               Lars Olsen og S?rine Kirstine Nielsen

Kort efter fik jeg en henvendelse fra Lilly Cortsen i Glostrup, der kunne supplere med en del rettelser og tilf?jelser til anetavlen. Det blev anledningen til, at jeg selv begyndte at forske i anerne. Siden har jeg brugt adskillige timer p? Landsarkivet, Rigsarkivet m.v. og siden p? internettet. Jeg har lavet sl?gtsb?ger for hver af mine fire bedstefor?ldre og tilsvarende for hver af min kones fire bedstefor?ldre.

Det har resulteret i disse forel?bige sl?gtsb?ger for hver af mine bedstefor?ldre:

- Kirstine Olsen f. Nielsen     B?nder p? Vestegnen ? I
- Lars Olsen B?nder p? Vestegnen ? II
- Emilie Clausen f. Hansen B?nder p? Vestsj?lland
- Nicolai Clausen H?ndv?rkere og husm?nd p? Sydfyn

Hertil kommer forel?bige sl?gtsb?ger for hver af min kones bedstefor?ldre:

- Jens Peter S?rensen Fiskere langs ?resund ? I
- Andrea S?rensen f. Andersen Fiskere langs ?resund ? II
- Ella Christensen f. Petersen H?ndv?rkere og husm?nd p? Lolland
- Hans Overgaard B?nder i Nordjylland

Desuden har jeg lavet en del sl?gtsb?ger for nogle af mine f?tre og kusiner, venner, kolleger m.fl.

P? min morfars side kan vi - med hj?lp fra diverse hjemmesider - spore sl?gten tilbage til Gorm den Gamle. Men det er der vist en del, som kan. Link til Gorm den Gamle.

Hovedparten af mine egne aner er b?nder p? Vestegnen, og her kan jeg f?lge mine forf?dre 14 generationer tilbage i tiden til ca. 1580. De fleste boede i Glostrup og Ejby, s? man kan ikke beskylde os for at flytte meget omkring. N?r jeg k?rer fra Ejby til Glostrup t?nker jeg ofte p?, at mine forf?dre knoklede for at f? et godt udbytte af jorden - og nu er det en del af Vestskoven. Min interesse for historie er en god kombination med sl?gtsforskning, da jeg kan s?tte mig ind i den tid, mine forf?dre levede i.

Min farmor d?de i 1925, hvor min far var kun 9 mdr. gammel. Og s? kunne min farfar ikke l?ngere klare hverken de yngste b?rn, hvor 3 blev sat i pleje hos deres mostre, eller Byagerg?rd i Pederstrup. S? i 1926 fraflyttede han g?rden. Med hestevogn, naturligvis.

Min farfar Lars Olsen flytter fra Byagerg?rd i 1926
Min farfar Lars Olsen flytter fra Byagerg?rd i 1926

Lilly Cortsen har gennem mange ?r lavet anetavler for sl?gter p? Vestegnen, og en stor del af disse har jeg lagt ind i et index, s? andre ogs? kan f? forn?jelse af dem. Dette index arbejder jeg med i ledige stunder. Den forel?bige udgave kan ses p? Lokalhistorisk Arkiv.

Jeg har ogs? interviewet mine for?ldre om deres barndom og ungdom, og det er jeg ved at skrive rent. Endelig har jeg i tidens l?b taget kontakt til de "gamle" Ejby'ere og l?nt fotos m.v., som Lokalhistorisk Arkiv har kunnet affotografere.

Et par artikler er blevet optaget i 'Nyt fra Arkivet nr. 38' og Nyt fra Arkivet nr. 39 - 2005 fra Glostrup Lokalhistoriske Arkiv.

Jeg har ogs? skrevet en artikel om Rasmus Olsens Vej: Rasmus Olsensvej.

Udover Historisk Selskab for Glostrup og Omegn er jeg medlem af tilsvarende foreninger i Ballerup og Herlev samt af Sl?gtshistorisk Forening for Vestegnen.

Mine oldefor?ldre Maren Kirstine og Jens Nielsens gravsten st?r p? Glostrup Kirkeg?rd ved vestmuren blandt andre gamle, bevaringsv?rdige gravsten. Min farmor og farfar, Kirstine og Lars Olsen, ligger ogs? begravet p? Glostrup Kirkeg?rd, lige inden for hovedindgangen. I januar 2005 blev min mor bisat p? den nordlige del af samme kirkeg?rd, og i oktober 2006 blev min far bisat samme sted.


GLOSTRUP-SAMLINGEN

I august 2010 var jeg med til at stifte foreningen GLOSTRUP-SAMLINGEN, der er t?nkt som et lokalt "mini-museum", der opbevarer og udstiller genstande/effekter, som har med Glostrup at g?re.

I 2015 blev samlingen overdraget til Lokalhistorisk Arkiv. Jeg kan kun opfordre alle lokalhistorisk interesserede - s?rligt med interesse for Glostrup og de tilh?rende landsbyer Hvissinge, Ejby og Aved?re - til at donere genstande med tilknytning til Glostrup - og i ?vrigt at melde sig som frivillig p? Lokalhistorisk Arkiv, der i september 2017 indretter Byhistorisk Hus i den gamle pr?steg?rd p? Hovedvejen 134.


pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| cheap jordans|cheap jordans|cheap air max| cheap sneaker cheap nfl jerseys|cheap air jordanscheap jordan shoes
Copyright ? 2005-2017 Leif Olsen ? Webudvikling www.molnit.info