Venstre - Så ved du, det bli'r til noget

Slægtsforskning


I 1957 udskrev ugebladet FEMINA en konkurrence om Danmarks største familie. Dvs. der skulle være en stammoder/stamfader i live på skæringsdatoen 1. april 1958, og samtlige den pågældendes efterkommere inkl. ægtefæller skulle tælle med. Min far påtog sig opgaven at få noteret familiens navne ned, samle dåbsattester m.v., for min oldemoder var på det tidspunkt 93 år gammel. Hun boede ved Glostrup Station som nabo til Jernbane-hotellet, hvor Glostrup Storcenter i dag ligger. Med 11 børn, hvoraf 10 blev voksne og selv fik børn, blev det til en del efterkommere. Vi var i alt 167 familiemedlemmer, og vi vandt konkurrencen, hvor præmien bestod i en fest for alle familiemedlemmer på Kystens Perle samt en slægtsbog, udarbejdet af Dansk Slægtsforskning.

Slægtsbogen bestod både af en anetavle med mine oldeforældres aner og en efterslægtstavle med alle mine oldeforældres efterkommere. I 1985 mente jeg, at efterslægtstavlen burde opdateres, da der jo var sket en del ændringer over de 25 år. Igen måtte min far hjælpe med til at indsamle oplysninger; det var jo hans mange kusiner og fætre, der skulle kontaktes. Den opdaterede efterslægtstavle blev herefter distribueret til familien sammen med en ajourført anetavle.

Jens Nielsen og Maren Kirstine Pedersen        Lars Olsen og Sørine Kirstine Nielsen
Foto 1884 af mine oldeforældre                           Foto ca. 1905 af mine bedsteforældre
Jens Nielsen og Maren Kirstine Pedersen               Lars Olsen og Sørine Kirstine Nielsen

Kort efter fik jeg en henvendelse fra Lilly Cortsen i Glostrup, der kunne supplere med en del rettelser og tilføjelser til anetavlen. Det blev anledningen til, at jeg selv begyndte at forske i anerne. Siden har jeg brugt adskillige timer på Landsarkivet, Rigsarkivet m.v. og siden på internettet. Jeg har lavet slægtsbøger for hver af mine fire bedsteforældre og tilsvarende for hver af min kones fire bedsteforældre.

Det har resulteret i disse foreløbige slægtsbøger for hver af mine bedsteforældre:

- Kirstine Olsen f. Nielsen     Bønder på Vestegnen … I
- Lars Olsen Bønder på Vestegnen … II
- Emilie Clausen f. Hansen Bønder på Vestsjælland
- Nicolai Clausen Håndværkere og husmænd på Sydfyn

Hertil kommer foreløbige slægtsbøger for hver af min kones bedsteforældre:

- Jens Peter Sørensen Fiskere langs Øresund … I
- Andrea Sørensen f. Andersen Fiskere langs Øresund … II
- Ella Christensen f. Petersen Håndværkere og husmænd på Lolland
- Hans Overgaard Bønder i Nordjylland

Desuden har jeg lavet en del slægtsbøger for nogle af mine fætre og kusiner, venner, kolleger m.fl.

På min morfars side kan vi - med hjælp fra diverse hjemmesider - spore slægten tilbage til Gorm den Gamle. Men det er der vist en del, som kan. Link til Gorm den Gamle.

Hovedparten af mine egne aner er bønder på Vestegnen, og her kan jeg følge mine forfædre 14 generationer tilbage i tiden til ca. 1580. De fleste boede i Glostrup og Ejby, så man kan ikke beskylde os for at flytte meget omkring. Når jeg kører fra Ejby til Glostrup tænker jeg ofte på, at mine forfædre knoklede for at få et godt udbytte af jorden - og nu er det en del af Vestskoven. Min interesse for historie er en god kombination med slægtsforskning, da jeg kan sætte mig ind i den tid, mine forfædre levede i.

Min farmor døde i 1925, hvor min far var kun 9 mdr. gammel. Og så kunne min farfar ikke længere klare hverken de yngste børn, hvor 3 blev sat i pleje hos deres mostre, eller Byagergård i Pederstrup. Så i 1926 fraflyttede han gården. Med hestevogn, naturligvis.

Min farfar Lars Olsen flytter fra Byagergård i 1926
Min farfar Lars Olsen flytter fra Byagergård i 1926


Det har jeg skrevet en bog om: Pleiebarn i Egby, som kan læses via dette link. Jeg begyndte under nogle ugers hjemsendelse pga. Corona-nedlukningen i forsommeren 2020, og bogen var færdig primo 2021.

Alle 1.200 eksemplarer af min bog
Min bog "Pleiebarn i Egby" er trykt i 1200 eksemplarer.
Alle bøger er uddelt i Glostrup og kan læses her


Lilly Cortsen har gennem mange år lavet anetavler for slægter på Vestegnen, og en stor del af disse har jeg lagt ind i et index, så andre også kan få fornøjelse af dem. Dette index arbejder jeg med i ledige stunder. Den foreløbige udgave kan ses på Lokalhistorisk Arkiv.

Jeg har også interviewet mine forældre om deres barndom og ungdom, og det er jeg ved at skrive rent. Endelig har jeg i tidens løb taget kontakt til de "gamle" Ejby'ere og lånt fotos m.v., som Lokalhistorisk Arkiv har kunnet affotografere.

Et par artikler er blevet optaget i 'Nyt fra Arkivet nr. 38' og Nyt fra Arkivet nr. 39 - 2005 fra Glostrup Lokalhistoriske Arkiv.

Jeg har også skrevet en artikel om Rasmus Olsens Vej: Rasmus Olsensvej.

Udover Historisk Selskab for Glostrup og Omegn er jeg medlem af tilsvarende foreninger i Ballerup og Herlev samt af Slægtshistorisk Forening for Vestegnen.

Mine oldeforældre Maren Kirstine og Jens Nielsens gravsten står på Glostrup Kirkegård ved vestmuren blandt andre gamle, bevaringsværdige gravsten. Min farmor og farfar, Kirstine og Lars Olsen, ligger også begravet på Glostrup Kirkegård, lige inden for hovedindgangen. I januar 2005 blev min mor bisat på den nordlige del af samme kirkegård, og i oktober 2006 blev min far bisat samme sted.


GLOSTRUP-SAMLINGEN

I august 2010 var jeg med til at stifte foreningen GLOSTRUP-SAMLINGEN, der er tænkt som et lokalt "mini-museum", der opbevarer og udstiller genstande/effekter, som har med Glostrup at gøre.

I 2015 blev samlingen overdraget til Lokalhistorisk Arkiv. Jeg kan kun opfordre alle lokalhistorisk interesserede - særligt med interesse for Glostrup og de tilhørende landsbyer Hvissinge, Ejby og Avedøre - til at donere genstande med tilknytning til Glostrup - og i øvrigt at melde sig som frivillig på Lokalhistorisk Arkiv, der i september 2017 indretter Byhistorisk Hus i den gamle præstegård på Hovedvejen 134.


Copyright © 2005-2021 Leif Meyer Olsen