Venstre - S? ved du, det bli'r til noget

Man kan ikke v?re enige om alt


Som borgmesterparti s?tter Venstre dagsordenen i Glostrup. Og langt de fleste sager er der enighed om. Og det er vigtigt for os, at der i st?rre sager ? som m?ske str?kker sig over flere ?r ? er h?j grad af enighed.

Det g?lder f.eks. Bymidteprojektet, hvor borgmester John Engelhardt med god forhandlingsevne og stor fleksibilitet ? fra alle partier ? har f?et hele Kommunalbestyrelsen med p? b?de proces og indhold.

Budget 2017 var der enighed om mellem Venstre, Social-demokraterne, Dansk Folkeparti og Enhedslisten. Kun SF stod udenfor ? de mente ikke at have tilstr?kkelige SF-aftryk. Hvor meget kan man forlange med kun 1 KB-medlem. Budget 2017 vedtaget 18-1.

Men vi er jo forskellige partier, og vi kan ikke v?re enige om alt. Her er nogle eksempler fra denne valgperiode 2014-2017, som kan illustrere uenighed mellem partierne ? i store som sm? sager. Efter hvert punkt er henvisning til beslutningen i Kommunalbestyrelsen.

? Tr?f?ldning Eriksvej. Beboerne p? Eriksvej havde nogle berettigede ?nsker om at f? f?ldet tr?erne p? vestsiden, og det var Socialdemokraterne imod, selv om vi i stedet plantede tilsvarende p? ?stsiden. Der var en del omtale i Folkebladet, og da sagen kom i KB ville Socialdemokraterne have sendt sagen tilbage til Milj?- og Teknikudvalget, da ?der er kommet nye oplysninger?. Det var der ikke ? de havde bare ikke sat sig ordentligt ind i sagen. Venstre fastholder, at ?tr?er skal v?re til gl?de for borgerne ? ikke til gene? og sammen med DF vedtog vi f?ldning og genplantning 10-9. KB 9. april 2014.

? Lokal arbejdstidsaftale med l?rerne. Enhedslisten og SF pr?vede igen at f? kommunen til at lave lokal arbejdstids-aftale med Glostrup L?rerforening. Nedstemt 10-2, idet Socialdemokraterne stemte blankt. De pr?vede i stedet med et ?ndringsforslag at f? aftale med b?de l?rerne og p?dagogerne. Kun de 7 Socialdemokrater stemte for ? ?vrige 12 stemte imod. Uenighed i r?d blok. KB 14. maj 2014 og KB 9. september 2015.

? Parkeringskontrol. Parkering Nord st?r for kontrollen i Glostrup, og ved evaluering ?nskede kun Socialdemokraterne ordningen standset. En socialdemokrat kom med udtalelser der dels viste, at han intet forst?r omkring P-b?der og som dels gik imod hans egen gruppe. KB 10. september 2014.

? Udskoling. Rammer for udskolingstilbud blev dr?ftet i BSU 20. november 2014. Socialdemokraterne og SF kunne ikke blive enige. Efter forhandling med Socialdemokraterne blev der justeret, og kompromisforslaget blev vedtaget 17-2, idet SF og Enhedslisten fastholdt nogle forslag. Disse ?ndringsforslag fik 2 for, 10 imod mens Socialdemoraterne stemte blankt. M?rkv?rdigt, n?r man er med i et kompromis. KB 10. december 2014.

? Affaldsplan. Hvert 4. ?r skal kommunerne vedtage ny affaldsplan. Trods tidligere behandling stillede Socialdemokraterne ?ndringsforslag om at medtage bioaffald, at containere skal st? ? meter fra skel og at renovationsbiler skal v?re el-drevne. SF foreslog, at der skal v?re mulighed for undervisning p? genbrugspladsen. Alt blev nedstemt, og Venstre og Dansk Folkeparti vedtog Affaldsplanen. KB 21. januar 2015.

? Ekstra b?rnehaveklasse. Glostrup ?ger b?rnetallet, og et behov for 1 ekstra b?rnehaveklasse p? Skovvangskolen blev vedtaget 11-7. Igen stemte Enhedslisten sammen med Venstre og DF. En r?kke usandheder fra en socialdemokrat blev im?deg?et i notat, omdelt p? m?det. KB 11. februar 2015.

? Lokalplan GL 18.1 Glostrup Hospital. Mens Letbanen bygges, kan der blive problemer med adgang til hospitalet. SF og Enhedslisten var imod midlertidige adgange i byggeperioden ? de ?nsker kun adgang via Ndr. Ringvej. KB 11. marts 2015.

? Nordvanghallen. Der bygges multihal ved Nordvangskolen til ibrugtagning i 2017. Socialdemokraterne og SF stemte imod med forskellige begrundelser p? KB 13. maj 2015. Vedtaget 11-8 idet Enhedslisten stemte sammen med Venstre og Dansk Folkeparti. Efter udbud af hallen manglede 951 tkr., og Socialdemokraterne stemte som de eneste imod at bevilge det ekstra bel?b. KB 14. september 2016. ? I ?vrigt stemte Socialdemokraterne og SF ogs? imod S?ndervanghallen og Ejbyhallen p? KB 15. september 2010. S? m? vi andre jo bygge haller til gl?de for skoleb?rn og fritidsbrugere.

? Klage over politisk chikane. Socialdemokraterne har i ?revis haft mulighed for at opbevare plakater og andet valgmateriale i et lokale p? S?ndervangskolen. Den mulighed ?nskede Enhedslisten for alle partier. Da der kun er samme lokale ? og man ikke kunne enes om at dele ? blev lokalet frataget Socialdemokraterne, s? ingen partier har depot. Det klagede de s? over til Tilsynet ? kaldte det politisk chikane. Tilsynet afgjorde, at der ikke var handlet imod ligebehandlingsprincippet. KB 7. oktober 2015.

? Flygtningepolitik. Folketinget vedtager retningslinjer for gr?nsekontrol mv og hvilke flygtninge, som kan f? ophold i Danmark. I Glostrup foreslog Venstre en Flygtningepolitik, som ang?r de flygtninge, som har f?et tildelt ophold i kommunen. Efter enkelte justeringer blev den vedtaget 16-3. Kun Dansk Folkeparti var imod. KB 11. maj 2016.

? Antal B?rnehaveklasser. For?ldre kan ?nske, p? hvilken skole, deres b?rn skal starte i b?rnehaveklassen. For skole?ret 2017/2018 vil alle for?ldre f? deres ?nske opfyldt, hvis vi opretter 10 klasser i stedet for 9. Vi ?nsker tilfredse for?ldre, s? de 10 klasser blev vedtaget 11-8 af Venstre, DF og Enhedslisten mens Socialdemokraterne og SF stemte imod. KB 18. januar 2017.

pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| cheap jordans|cheap jordans|cheap air max| cheap sneaker cheap nfl jerseys|cheap air jordanscheap jordan shoes
Copyright ? 2005-2017 Leif Olsen ? Webudvikling www.molnit.info